Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Hvordan uddannelseskurser kan behandle interkulturelle kompetencer

Moltivolti, Palermo

Moltivolti, en etnisk restaurant med kontorfællesskab, blev etableret i Palermo i 2014. Den blev etableret af en gruppe folk fra otte forskellige lande. De ansætter folk fra forskellige kulturer fordi de ser en stor mulighed i et samarbejde mellem folk fra forskellige bagrunde og med forskellige synspunkter. Dog kan et sammenstød mellem forskellige kulture skabe vanskeligheder, selv på en meget gæstfri arbejdsplads. Denne udfordring hænger sammen med kulturelle forskelle og utilstrækkeligt eller ikke optimalt målrettet ledelse og kommunikation. For at gøre noget ved dette, var Moltivolti involveret i ’the REST Project (Refugee, Employment, Support and Training), som blev ledet af Landkreis Kassel (Tyskland) og finansieret af den Europæiske unions Asyl, Migration og Integrations fund (AMIF).

Virksomheden lavede et øvelses kursus, som omhandlede interkulturelle kompetencer. Gennem kurset havde de ansatte mulighed for at reflektere over og udtrykke deres vision, omkring forskellige aspekter af kultur og religion som påvirker arbejdet. Religion var det mest diskuterede emne i øvelsen. Tidligere havde ansatte oplevet vanskeligheder ved at forstå virksomhedens regler og nogle interkulturelle problemer havde en negativ effekt på det daglige arbejde. Eksempelvis sene ankomster på arbejdspladsen eller særlig opførselsmæssige restriktioner relateret til religiøs bekendelse (for eksempel fredagsbøn). De øvelses emner fra REST som Moltivolti fokuserede på var: interkulturel kommunikation, ledelse af religiøse aspekter, kulturelle forskelle, multikulturelle teams, konflikt håndtering og integration på arbejdspladsen.  Lederne af Moltivolti indså, at de i den daglige ledelse begik den fejl, at de tog forventninger angående almindelig opførsel blandt de ansatte for givet. De havde ikke tydeliggjort disse forventninger til de internationale medarbejdere eller forklaret dem om kulturen i værtsbyen og kundernes behov.  På den måde havde de ikke faciliteret en fælles forståelse. I forhold til medarbejdernes religiøse praksis lærte lederne at begge parter måtte gå på kompromis for at håndtere disse problemer bedre. De er nu begyndt at overveje at planlægge religiøse ferier eller hele ramadanmåneden på forhånd, tale åbent og arrangere en aftale som matcher både medarbejdernes forespørgsler og virksomhedens behov.

En succesful måde at lede kulturel mangfoldighed inkluderer i dette tilfælde at forklare organisationens normer, mens der på samme tid skal være mulighed for at medarbejderne kan give udtryk for deres vision. I en demokratisk og interkulturel proces vil virksomheden inkorporere kulturel og religiøs praksis for at skabe en overenstemmelse mellem medarbejdernes og virksomhedens behov. Det er vigtigt at information og regler er tydelige, så alle kan tilpasse sig til dem og på samme tid, at der skabes et rum til at fremme samarbejdende problemløsning i tværkulturelle teams.

Ledere og medarbejdere bør undgå at tænke i stereotyper og generalisere. Ledere bør altid understrege nødvendigheden af at se folk som individer og tage hensyn til specifikke omstændigheder.

Religion musulmane
Religion at work