Toolbox

This toolkit includes 3 types of resources:
1. Knowledge (to provide selective and concise information on the context or key concepts related to refugee integration).
2. Methods (processes that can be implemented to improve refugees' access to employment).
3. Tools (which support the chosen methods or which can be used separately for training and job coaching).

There are 3 possibilities to find the resources you need:
1. By browsing this page you will get an overview of all the resources available.
2. By using the search bar with keywords.
3. By selecting filters: What is the purpose of the resource? What is the main topic covered? Who will use it?

 

 

Filtrer resultaterne ved hjælp af nedenstående knapper ↓

Viden

 • At beskrive de nødvendige kompetencer for at kunne indgå i et multikulturelt arbejdsmiljø. 
 • At tilbyde tips til hvordan man kan forbedre disse kompetencer i praksis. 
 • At forberede professionelle der arbejder med flygtninge på hvordan man kan inddrage og anderkende deres psykologiske situation.

 • Forklare udviklingen i metoder der bruges i sproglæring. 
 • Fokus på den handlingsorienterede og kompetencebaserede tilgang. 
 • At informere om den værdien af mangfoldighedsledelse.
 • At gennemgå hvordan man implementere mangfoldighedsledelse i en virksomhed 
 • At definere integrations- og inklusionskoncepter
 • At analysere deres effekt. 
 • Kompetencer som koncept
 • Forholdet mellem træning og kompetence
 • De forskellige måder at definere og klassificere kompetencer
 • Udbrede viden om flygtninge i Europa

Metode

 • At lære værtslandets sprog gennem udendørs aktiviteter
 • At lære det lokale område at kende, og hvilke tilbud lokalmiljøet tilbyder, samtidig med at det lokale sprog trænes. 
 • At tilbyde et værktøj, der gør en virksomheds specifikke krav mere håndgribelig.
 • At implementere et mål for hvor langt den enkelte borger er fra arbejdsmarkedet.
 • At gøre vejen til ansættelse til en leg. 
 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV
 • Blive opmærksom på hvad der skal overvejes forud for modtagelsen af flygtninge.
 • Give praktiske tips på et organisatorisk niveau.

 

 • At forberede et effektivt læringsmiljø.
 • At forberede ledelsen af en heterogen gruppe.
 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"
 • At organisere et rum til at byde nytilkomne velkommen på tværs af niveauer.
 • At styre og tilrettelægge individuelle læringsveje. 
 • At inddrage erfarne mentorer i rådgivningen af flygtninge. 
 • At tilpasse karrierevejledningstilbud til flygtninge og nytilkomne. 
 • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
 • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.
 • At inddrage både forventninger og prioriteter for flytninge og nytilkomne 
 • At guide profesionelle og frivillige i hvordan man inkorporere flygtninges baggrund.
 • At understøtte og initiere den selvorienterede læring  

 • At inddrage og anderkende før-immigrations oplevelser
 • At lede en fortællersession.
 • At forklare social coaching og hvilke udfordringer der kan være. 
 • At definere hvilken position en social coach har. 

Værktøj

 • At udruste frivillige der tilbyder sprogstøtte til voksne flygtninge.
 • At lære relevante begreber inden for en specifik profession
 • At styrke flygtninges evne til at lære
 • At hjælpe flygtninge med at udtrykke deres forventninger til fremtidig ansættelse
 • At give flygtninge og andre nytilkomne et navigeringsværktøj for fremtidig læring.
 • At gøre læringsoutput til praksis.

At forberede en personlig vejviser til beskæftigelse

 • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
 • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
 • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt. 
 • At hjælpe flygtningen med at identificere og anerkende kompetencer og færdigheder. 
 • At understøtte flygtninges præsentation af sig selv

 • At inddrage flygtninges oplevelser i deres præsentation af sig selv

 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 
 • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 
 • At hjælpe migranter med at identificere basale arbejdsrelevante færdigheder 
 • At forberede nytilkomne til jobsamtalen
 • At reflektere over hvilke jobs der kunne være interessante for migranten.
 • At udvide migrantens syn på hvilke jobs der er relevante og interessante.
 • At implementere en effektiv opfølgning med migranten.
 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.
 • At vis hvordan det er muligt at inddrage "før-migrations" erfaringer. 
 • At forklare hvordan man leder en historie-fortællingssession.